Strategaeth a Chynllun Cyflenwi Cenedlaethol Cymru

Gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl ym Mhowys

Mae Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yn olrhain yr uchelgais o ran gwella iechyd meddwl a gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl ledled Cymru. Hon yw’r strategaeth iechyd meddwl gyntaf i Gymru sy’n delio gyda phobl o bob oed. O’r blaen, cafwyd strategaethau gwahanol ar gyfer plant, oedolion o oedran gweithio, ac i bobl hyn.

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl (2019-2022)

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yw Strategaeth 10 mlynedd Drawslywodraethol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019 – 2022 i wella iechyd meddwl a llesiant ar draws bob oedran yng Nghymru. Mae’r strategaetth hon yn cael ei gwerthuso ar lefel genedlaethol ar hyn o bryd, ac wedyn caiff strategaeth ddiwygiedig ei llunio.

Nes cynhyrchu Strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Genedlaethol, bydd Powys yn parhau i hyrwyddo ei blaenoriaethau a nodwyd. Mae’r blaenoriaethau hyn yn cael eu nodi yn y ddogfen hon – Blaenoriaethau T4MH.

Darllen adroddiad blynyddol Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Powys 2020 – 21 – Adroddiad Blynyddol MHPDPB 2020 -21 TERFYNOL-crynodeb

Darllen Adroddiad Blynyddol Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Powys 2018 – 19 fan hyn.

Darllen Adroddiad Blynyddol Calon a Meddwl 2017 – 18 fan hyn.

Darllen Adroddiad Blynyddol Calon a Meddwl 2015 – 16 fan hyn.

Darllen Adroddiad Blynyddol Calon a Meddwl 2014 – 15 fan hyn.

Adroddiad Blynyddol Calon a Meddwl 2013-2014
Darllen sut mae’r cynllun strategol: “Calon a Meddwl: Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ym Mhowys” yn cael ei weithredu yn yr ail Adroddiad Blynyddol fan hyn.

Hefyd gallwch ddarllen sut mae’r bobl sy’n cael cysylltiad gyda gwasanaethau iechyd meddwl wedi cyfrannu at gynhyrchu adroddiad blynyddol 2013 – 14 fan hyn.

Adroddiad Blynyddol Calon a Meddwl 2012-2013
Darllen sut mae’r cynllun strategol: “Calon a Meddwl: Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ym Mhowys” yn cael ei weithredu yn yr Adroddiad Blynyddol cyntaf 2012-13 fan hyn.