Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Cysylltu

Cysylltu â’r tîm

Gallwch gysylltu â Thîm Iechyd Meddwl Powys  ar 01686 628300 neu 01597 822191 neu drwy ebostio mentalhealth@pavo.org.uk.

Neu gallwch lenwi’r ffurflen cyswllt:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ein swyddfeydd

Rydym yn darparu gwasanaethau ar-lein a dros y ffôn o ddau leoliad ym Mhowys:

PAVO - Swyddfa'r Drenewydd
PAVO - Swyddfa Llandrindod

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

Rhif Elusen Gofrestredig: 1069557
Cwmni Cyfyngedig drwy warant 3522144 Cofrestrwyd yng Nghymru

Adborth ar ein gwefan

Os hoffech roi adborth am y dudalen hon neu unrhyw agwedd ar ein gwefan, gallwch lenwi’r ffurflen ‘Cysylltu â Ni@ neu’r arolwg cyfrinachol fan hyn.

Neu gallwch gysylltu â ni’n uniongrychol i roi eich adborth drwy ffonio 01686 628300 neu 01597 822191 neu drwy ebostio: mentalhealth@pavo.org.uk.