Cysylltu â’r tîm

Gallwch gysylltu â Thîm Iechyd Meddwl Powys ar 01597 822 191 opsiwn 4, neu drwy ebostio mentalhealth@pavo.org.uk

Atebir y Llinell Wybodaeth Iechyd Meddwl gan y Wasanaeth Cysylltu Cymunedol PAVO.

Neu gallwch lenwi’r ffurflen cyswllt:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ein swyddfeydd

Rydym yn darparu gwasanaethau ar-lein a dros y ffôn o ddau leoliad ym Mhowys:

PAVO - Swyddfa'r Drenewydd
PAVO - Swyddfa Llandrindod

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

Rhif Elusen Gofrestredig: 1069557
Cwmni Cyfyngedig drwy warant 3522144 Cofrestrwyd yng Nghymru

Adborth ar ein gwefan

Os hoffech roi adborth am y dudalen hon neu unrhyw agwedd ar ein gwefan, gallwch lenwi’r ffurflen ‘Cysylltu â Ni@ neu’r arolwg cyfrinachol fan hyn.

Neu gallwch gysylltu â ni’n uniongrychol i roi eich adborth drwy ffonio 01597 822191 opsiwn 4 neu drwy ebostio: mentalhealth@pavo.org.uk.