Ar Flog Iechyd Meddwl Powys, rydym yn hyrwyddo ac yn cwestiynu syniadau, dysg a meddyliau pobl am iechyd meddwl a byddwn yn cynnwys postiadau gwesteion am eu profiadau personol, a phrosiectau yn y sectorau gwirfoddol a statudol.

Byddem yn hoffi clywed gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn iechyd meddwl a llesiant ym Mhowys, a gallwn gynnig cefnogaeth i bobl lunio postiadau fel gwesteion.

Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â ni ar: mentalhealth@pavo.org.uk neu drwy ffonio Jackie Newey ar 01597 822191.

I ddarllen y postiadau diweddaraf, cliciwch yma.