Darllen mwy o wybodaeth ar sut y caiff gwasanaethau iechyd meddwl y GIG eu cynllunio ym Mhowys.

Partneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Powys

Mae Partneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Powys yn gweithio i ddarparu gwasanaethau gofal integredig, uchel eu hansawdd er mwyn gwneud gwahaniaeth positif i fywydau pobl sydd eu hangen. Mae’r bartneriaeth yn cynnwys sefydliadau a chynrychiolwyr unigol ar ran pobl sy’n defnyddio gwasanaethau, ac unigolion agos atynt. Mae’r grwp yn hyrwyddo iechyd meddwl ac emosiynol a llesiant i bawb.

Mae’r bartneriaeth yn gyfrifol am gefnogi ac adolygu cynnydd wrth weithredu:

  • Y cynllun cyflenwi a gytunwyd ar gyfer Powys: “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl (2019-2022) sy’n gweddu i Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010.
  • Blaenoriaethau Iechyd meddwl sy’n rhan o ‘Strategaeth Iechyd a Gofal Powys’ a’r Cynllun Ardal.

Gweler Cylch Gorchwyl y grwp fan hyn.

I ddysgu mwy am sut rydym yn recriwtio dinasyddion sydd â phrofiad o Wasanaethau Iechyd Meddwl Powys i wasanaethu ar y bwrdd, gweler y ddolen hon. I ddarllen mwy am rôl unigolion ar y bartneriaeth cliciwch fan hyn.

Adroddiadau strategol a gwybodaeth am Bowys 

Gweler dolen at yr adroddiadau strategol a gwybodaeth sy’n berthnasol i Bowys ac Iechyd Meddwl fan hyn.

Cofnodion cyfarfodydd

Gellir lawrlwytho a darllen cofnodion cyfarfodydd fan hyn:

Mawrth 2022
Medi 2021
Mehefin 2021
Mawrth 2021
Rhagfyr 2020
Medi 2020
Mehefin 2020
Rhagfyr 2019

Diweddariadau misol

Gellir darllen a lawrlwytho’r diweddariadau diweddaraf gan Bartneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Powys yma:

Rhagfyr 2021
Medi 2021
Mehefin 2021
Mawrth 2021
Rhagfyr 2020
Medi 2020
Mehefin 2020