Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Therapi Gwybyddol Ymddygiadol

Cyfle ichi ddefnyddio ThGY i fod yn hollol agored a siarad am yr ystod o ymatebion iechyd meddwl y mae pobl yn eu profid trwy gydol eu bywydau, a darganfod ffyrdd i helpu eraill i’w deall.