Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys sy’n cyllido Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys ar hyn o bryd i ddarparu:

  • Gwell gwybodaeth ar gyfer pawb am wasanaethau iechyd meddwl ym Mhowys.
  • Cefnogaeth i gynrychiolwyr ar ran dinasyddion wrth iddynt ymuno yn broses o wneud penderfyniadau strategol ar y bwrdd.
  • Rhwydweithio a rhannu arfer orau ymhlith sefydliadau iechyd meddwl a llesiant.

Yr enwau ar y tri maes gwaith yma yw: Gwybodaeth, Cyfranogiad ac Ymgysylltiad

Gwybodaeth

Jackie Newey sy’n arwain y Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl.  Mae’r gwasanaeth hwn yn golygu y gall pobl a gweithwyr proffesiynol ffonio’r llinell gymorth Gwybodaeth Iechyd Meddwl ar 01597 822 191 opsiwn 4 i gael hyd i wasanaethau.  Maent hefyd yn gallu ebostio mentalhealth@pavo.org.uk i gael ymateb dros ebost.

Cyfranogiad

Y swyddog cyfranogiad sy’n recriwtio ac yn cefnogi dinasyddion sydd â phrofiad o wasanaethau iechyd meddwl i fynd i gyfarfodydd y Bwrdd Iechyd Meddwl, a gwneud penderfyniadau am wasanaethau Powys yn y dyfodol. Mae’r swyddog cyfranogiad hefyd yn rhedeg y Cyngor Cleifion, lle mae cleifiion mewnol ward Felindre yn Ysbyty Bronllys yn gallu siarad gyda dinasyddion annibynnol am eu profiadau ar y ward.

Ymgysylltiad
Clair Swales yw arweinydd y tîm Iechyd a Llesiant ar ran PAVO. Mae hi a Sue Newham yn hwyluso nifer o rwydweithiau ar gyfer sefydliadau trydydd sector, sy’n diweddaru pobl ac yn galluogi rhannu arfer dda.  Mae rhwydweithiau’n gyfrwng lle gall sefydliadau gwirfoddol cwrdd a siarad gyda gwasanaethau iechyd a’r cyngor er mwyn iddynt gydweithio’n fwy effeithiol.

Cwrdd â’r tîm

Mae staff sy’n gweithio fel aelodau o Dîm Gwybodaeth a Chyfranogiad Iechyd Meddwl Powys yn cael eu cyflogi a’u cefnogi gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys  (PAVO).