Mae rhwydweithiau eraill ym Mhowys, fydd yn gallu helpu efallai.

Rhwydweithiau PAVO

Mae rhwydweithiau eraill yn rhan o wasanaeth PAVO, sydd wedi'u anelu at grwpiau sector gwirfoddol a chymunedol, yn ogystal â phlant a theuluoedd.

Cymorth Llesiant Amaeth Powys

Gwybodaeth a chymorth ar gyfer y gymuned ffermio ym Mhowys a ddarperir gan nifer o sefydliadau. Mae Rhwydwaith Cymorth Llesiant Amaeth Powys yn darparu taflenni gwybodaeth sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd, gyda manylion cyswllt. Mwy fan hyn.

Ffôn: 01597 822191
Ebost: info@pavo.org.uk

Ymweld â’r Wefan

Rhwydwaith Eiriolaeth Powys (PAN)

Lansiwyd Rhwydwaith Eiriolaeth Powys gyda’r nod o hyrwyddo gwell cydweithredu ar draws sefydliadau gyda’r prif ddiben o gyflenwi gwasanaeth eiriolaeth neu sy’n darparu amrediad o wasanaethau, gan gynnwys eiriolaeth. Mae aelodau’r rhwydwaith yn darparu gwybodaeth, cyngor a diweddariadau ar yr hyn sy’n digwydd ym maes Eiriolaeth ar draws Powys, ar draws pob oedran.

Ffôn: 01597 822191
Ebost: info@pavo.org.uk

Ymweld â’r Wefan

Rhwydwaith Iechyd a Llesiant

This network provides a means for voluntary sector organisations and community groups to be better informed and play a more active role in the decision-making processes around Health and Social Care in Powys. It publishes regular health and social care updates about activities, events and issues across Powys.


Ymweld â’r Wefan

Rhwydwaith Plant a Theuluoedd

This network connects third sector organisations with each other, makes links with strategic planning and processes of Children & Young People’s Partnership. It publishes regular updates about activities, events and issues related to children, young people and families across Powys.


Ymweld â’r Wefan

Hyfforddiant PAVO

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys hefyd yn darparu hyfforddiant – gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan PAVO.