Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl ym Mhowys

Yma ceir hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gael mynediad at yr ystod lawn o Wasanaethau Iechyd Meddwl ym Mhowys.

chwilio infoengine

Gellir defnyddio arf chwilio infoengine i gael hyd i wasanaethau iechyd meddwl lleol ym Mhowys.

Ymlaen i chwilio

Siarad gyda rhywun

Yma ceir rhestr o linellau cymorth, er mwyn gallu siarad am iechyd meddwl dros y ffôn

Cael hyd i fanylion cyswllt

Gwasanaethau’r GIG

Beth am bori Gwasanaethau’r GIG a’r cymorth sydd ar gael i weld beth sydd ei angen arnoch.

Ymlaen at y rhestr o wasanaethau

Cynllunio Gwasanaethau Iechyd Meddwl y GIG

Darllen mwy ynghylch sut y caiff gwasanaethau iechyd meddwl y GIG eu cynllunio ym Mhowys.

Ymlaen i PMHPDP

Elusennau Iechyd Meddwl Lleol

Mae nifer o elusennau ledled Powys sydd hefyd yn canolbwyntio ar iechyd meddwl – gallwch ddysgu pwy ydynt a ble maen nhw.

Ymlaen i’r Elusennau

Gwasanaethau llesiant eraill

Cael mynediad at gysylltwyr cymunedol, cymorth cwnsela a chymorth yn y gweithle.

Ymlaen i wasanaethau llesiant

Rhwydweithiau Powys

Hefyd mae rhwydweithiau eraill ym Mhowys, fydd yn gallu helpu efallai.

Pori’r rhwydweithiau

Llinell Wybodaeth Iechyd Meddwl

Angen mwy o wybodaeth? Cysylltwch â’r Llinell Wybodaeth Iechyd Meddwl.

01686 628300
neu
01597 822191

Mae yna farn wahanol am yr hyn a olygir gan iechyd meddwl gwael, ei achosion, a’r hyn y gellir ei wneud i helpu pobl sy’n dioddef o drallod meddyliol.

Ein nod yw darparu ystod o wybodaeth ym maes iechyd meddwl, llesiant a thrallod, o safbwyntiau gwahanol er mwyn i ymwelwyr â’r wefan hon fedru gwneud penderfyniadau deallus ar sail hynny.

Methu cael hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano? Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys  ar 01686 628300 neu 01597 822191 neu drwy ebostio mentalhealth@pavo.org.uk rydym yma i helpu!