Yma ceir hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gael mynediad at yr ystod lawn o Wasanaethau Iechyd Meddwl ym Mhowys.

chwilio infoengine

Gellir defnyddio arf chwilio infoengine i gael hyd i wasanaethau iechyd meddwl lleol ym Mhowys.

Ymlaen i chwilio

Siarad gyda rhywun

Yma ceir rhestr o linellau cymorth, er mwyn gallu siarad am iechyd meddwl dros y ffôn

Cael hyd i fanylion cyswllt

Gwasanaethau’r GIG

Beth am bori Gwasanaethau’r GIG a’r cymorth sydd ar gael i weld beth sydd ei angen arnoch.

Ymlaen at y rhestr o wasanaethau

Cynllunio Gwasanaethau Iechyd Meddwl y GIG

Darllen mwy ynghylch sut y caiff gwasanaethau iechyd meddwl y GIG eu cynllunio ym Mhowys.

Ymlaen i PMHPDP

Elusennau Iechyd Meddwl Lleol

Mae nifer o elusennau ledled Powys sydd hefyd yn canolbwyntio ar iechyd meddwl – gallwch ddysgu pwy ydynt a ble maen nhw.

Ymlaen i’r Elusennau

Gwasanaethau llesiant eraill

Cael mynediad at gysylltwyr cymunedol, cymorth cwnsela a chymorth yn y gweithle.

Ymlaen i wasanaethau llesiant

Rhwydweithiau Powys

Hefyd mae rhwydweithiau eraill ym Mhowys, fydd yn gallu helpu efallai.

Pori’r rhwydweithiau

Llinell Wybodaeth Iechyd Meddwl

Angen mwy o wybodaeth? Cysylltwch â’r Llinell Wybodaeth Iechyd Meddwl.

01597 822 191 opsiwn 4

Mae yna farn wahanol am yr hyn a olygir gan iechyd meddwl gwael, ei achosion, a’r hyn y gellir ei wneud i helpu pobl sy’n dioddef o drallod meddyliol.

Ein nod yw darparu ystod o wybodaeth ym maes iechyd meddwl, llesiant a thrallod, o safbwyntiau gwahanol er mwyn i ymwelwyr â’r wefan hon fedru gwneud penderfyniadau deallus ar sail hynny.

Methu cael hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano? Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys  ar 01597 822 191 opsiwn 4, neu drwy ebostio mentalhealth@pavo.org.uk rydym yma i helpu!