Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Elusennau Iechyd Meddwl Lleol

Mae sector gwirfoddol ffyniannus ym maes iechyd meddwl ym Mhowys. Mae sefydliadau bach a mawr yn cynnig llefydd i gwrdd, digwyddiadau, gweithgareddau a chyrsiau hyfforddi, yn eu lleoliadau unigol a thrwy sesiynau estyn allan yn y gymuned ehangach. Gellir pori fesul ardal isod. Neu gallwch chwilio am wasanaethau’r sector gwirfoddol ar info engine.
Hefyd gallwch ddysgu mwy am wirfoddoli ar Wefan Gwirfoddoli Cymru, yn ogystal â dolenni at leoliadau yn eich ardal chi.

Mae nifer o elusennau ledled Powys hefyd yn canolbwyntio ar iechyd meddwl;  yma gellir gweld pwy ydyn nhw a ble maen nhw.

British Institute of Human Rights (BIHR)

Gellir lawrlwytho llawlyfr Sefydliad Prydeinig Hawliau Dynol (BIHR) ar Eiriolaeth Iechyd Meddwl a Hawliau Dynol yma.

Cyfle Cymru Out of Work Service (OoWS)

Kaleidoscope, ochr yn ochr â Hafal a Remploy Cymru sy’n darparu’r prosiect hwn a seilir ar Fentora gan Bobl debyg ichi. Gellir cymryd rhan yn y prosiect ar sail wirfoddol, a gall cleientiaid sy’n cael eu hatgyfeirio adael y rhaglen ar unrhyw adeg, heb unrhyw gosbau. Lawrlwytho taflen y prosiect.

Prosiect a seilir ar waith yw hwn, a’i nod yw cefnogi cyfranogwyr sy’n cael problemau camddefnyddio sylweddau neu broblemau iechyd meddwl, ac sydd ar hyn o bryd yn ddi-waith yn hirdymor neu’n anweithgar yn economaidd

.