Mae’r elusen yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cymorth yng Nghymru i bobl ifanc ag anhwylderau bwyta a’u teuluoedd.