Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Mind Aberhonddu a’r Ardal

Yn cefnogi pobl yn y gymuned sy’n cael eu heffeithio gan afiechyd meddwl a thrallod. Estynnir croeso i unrhyw un i’n sesiynau ‘drws agored’ neu drwy apwyntiad. Rydym yn cynnig ystod eang o weithgareddau, cyrsiau a gweithdai iachus, gyda’r nod o gefnogi a grymuso pobl sy’n mynd drwy drallod meddyliol i symud tuag at iachâd. Mae gwasanaethau estyn allan ar gael yn Nhalgarth, Y Gelli Gandryll a Chrughywel.