Mae Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau Pobl Ifanc Powys (YPSMS) yn rhan o ystod o wasanaethau a gynigir i oedolion a phobl ifanc ym Mhowys sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau. Ym Mhowys, mae Adferiad yn gweithio mewn partneriaeth â Kaleidoscope, gwasanaeth camddefnyddio sylweddau sefydledig, i ddarparu'r gwasanaethau hyn a gweithredu'r YPSMS.