Sefydlwyd Campaign Against Living Miserably (CALM) i leihau’r nifer uchel o achosion o hunanladdiad ymhlith dynion dan 35 oed, ond mae CALM yn gwrando ar unrhyw un sydd angen cymorth neu gefnogaeth.