Elusen sy’n cefnogi iechyd emosiynol a meddyliol plant a theuluoedd ym Mhowys – yn cynnig cwnsela a therapïau chwarae ymhlith eraill.