Mae Connecting with People yn cynnig adnodd ar-lein ‘Staying safe if you’re not sure life’s worth living’ sy’n cynnig gwybodaeth i bobl mewn trallod ac sydd efallai’n ystyried lladd eu hunain.