Mae Credu - Cysylltu Gofalwyr (Gofalwyr Powys yn gynt) yn darparu gwasanaethau i ofalwyr o bob oed ar hyd a lled y Sir. Mae’n cynnig adborth i wasanaethau iechyd a chymdeithasol, barn gofalwyr, ac awgrymiadau o ran y gwasanaethau sydd ei hangen a’u heisiau ar ofalwyr i’w helpu gofalu am anwyliaid, ac fel unigolion.