Mae llinell gymorth Dementia yn cynnig cymorth emosiynol i unrhyw un, o unrhyw oed, sy’n gofalu am rywun gyda Dementia ynghyd ag aelodau eraill y teulu neu ffrindiau.