Mae Tir Coed yn cynnig sesiynau gweithgaredd pwrpasol i ystod eang o grwpiau gan eu helpu i ymgysylltu â thir a choetiroedd a dysgu sgiliau newydd.