Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Farming Community Network Helpline

Farming Community Network Helpline - croeso ichi ein ffonio i gael sgwrs gyda rhywun sy’n deall ffermio a bywyd yng nghefn gwlad. Bydd rhywun yn ateb galwadau rhwng 7am - 11pm bob diwrnod o’r flwyddyn.