Mae Umbrella Cymru, sy’n arbenigo mewn Cymorth Rhywedd a Hunaniaeth Rywiol yn cynnig gwasanaethau i helpu gwneud Cymru’n lle mwy cynhwysfawr i fyw a gweithio ar gyfer pobl LGBTQ+. Mae hyn yn cynnwys cymorth uchel ei safon o safbwynt emosiynol ac ymarferol, ynghyd â gwybodaeth, eiriolaeth a llawer mwy.