Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Arbenigwyr ym maes Cymorth Rhywedd a Hunaniaeth Rywiol – Umbrella Cymru

Mae Umbrella Cymru, sy’n arbenigo mewn Cymorth Rhywedd a Hunaniaeth Rywiol yn cynnig gwasanaethau i helpu gwneud Cymru’n lle mwy cynhwysfawr i fyw a gweithio ar gyfer pobl LGBTQ+. Mae hyn yn cynnwys cymorth uchel ei safon o safbwynt emosiynol ac ymarferol, ynghyd â gwybodaeth, eiriolaeth a llawer mwy.