Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Eiriolaeth annibynnol ar gyfer pobl hŷn

Gwasanaeth ledled Powys yw Age Cymru ym Mhowys ar gyfer pobl 60+ oed sydd angen help neu gymorth. Gall Age Cymru drefnu ymweld â chi yn eich cartref eich hun, yn yr ysbyty neu mewn cartref gofal/preswyl. Gwasanaeth cyfrinachol, a rhad ac am ddim yw hwn.