Mae Kooth yn cynnig cymorth a chwnsela ar-lein ar gyfer pobl dan 25 oed. Llinell gymorth ddwyieithog am ddim ar gyffuriau sydd yn fan cyswllt ar gyfer unrhyw un yng Nghymru sydd eisiau mwy o wybodaeth neu gymorth mewn perthynas â chyffuriau neu alcohol.