Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Kooth

Mae Kooth yn cynnig cymorth a chwnsela ar-lein ar gyfer pobl dan 25 oed. Llinell gymorth ddwyieithog am ddim ar gyffuriau sydd yn fan cyswllt ar gyfer unrhyw un yng Nghymru sydd eisiau mwy o wybodaeth neu gymorth mewn perthynas â chyffuriau neu alcohol.