Arweiniad ar hunan-niwed a chymorth rhwydwaith, sy’n cynnig tudalen llinell gymorth hefyd.