Gall byw gyda salwch meddwl fod yn brofiad unig a heriol. Dyma’r wefan i gael hyd i gymorth, i ddysgu am anhwylderau gwahanol, a chael gwybodaeth ynghylch lle mae cymorth ar gael, trwy gyfrwng y Gymraeg. Y gobaith yw gallu rhannu gwybodaeth ddefnyddiol i bawb sy’n byw gyda salwch meddyliol, eu teuluoedd a ffrindiau.