Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Mind Canol a Gogledd Powys

Elusen leol yw Mind Canol a Gogledd Powys sy’n rhedeg gwasanaethau yn Sir Faesyfed, Gogledd Sir Frycheiniog a Sir Drefaldwyn, sy’n cynnig cyngor a chymorth i bobl sy’n dioddef o drallod meddwl efallai, eu gofalwyr a’u teuluoedd. Mae’n rhedeg gwasanaethau estyn allan yn Llanfair-ym-Muallt, Tref-y-clawdd, Rhaeadr Gwy a Llanandras. Mae’n cynnig cwnsela, hunangymorth, gweithgareddau, gwasanaethau iechyd a llesiant.