Mae’r elusen iechyd meddwl hon yn gweithio gydag ysgolion i gefnogi plant a phobl ifanc.