Mae’r elusen iechyd meddwl yma’n cynnig Grŵp Ieuenctid a gwasanaethau eraill i gefnogi plant a phobl ifanc.