Mae Mind yn cynnig dau wasanaeth cyfrinachol ym maes iechyd meddwl. Gyda chymorth a dealltwriaeth, rydym yn galluogi pobl i wneud dewisiadau deallus. Cysylltwch â llinell wybodaeth Mind neu wasanaeth cyngor cyfreithiol Mind.