Mae llinell gymorth Mindline Trans+ yn wasanaeth gwrando cyfrinachol, di-duedd ar gyfer pobl sy’n uniaethu fel Trans+, anneuaidd, a’u ffrindiau a theuluoedd.