Papyrus, Atal Hunanladdiad Ifanc, yw'r elusen yn y DU sy'n ymroddedig i atal hunanladdiad a hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol a lles emosiynol pobl ifanc. Creda Papyrus na ddylai unrhyw berson ifanc orfod cael trafferth ar ben ei hun i feddwl am hunanladdiad.