Mae Cyngor Cleifion Powys yn eirioli ar ran cleifion ar wardiau seiciatrig. Nid yw’n gweithio ym maes eiriolaeth bersonol. Fforwm agored yw’r cyngor i gleifion drafod materion sy’n achosi pryder iddynt o ran eu cyfnod yn yr ysbyty, ac o ran ôl-ofal.