Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Cyngor Cleifion Powys

Mae Cyngor Cleifion Powys yn eirioli ar ran cleifion ar wardiau seiciatrig. Nid yw’n gweithio ym maes eiriolaeth bersonol. Fforwm agored yw’r cyngor i gleifion drafod materion sy’n achosi pryder iddynt o ran eu cyfnod yn yr ysbyty, ac o ran ôl-ofal.