Cael pobl ifanc i siarad am eu hiechyd meddwl.

Gweledigaeth Rekindle yw adferiad llwyr o iechyd meddwl trwy ymyrraeth cynnar, trwy wrando, trwy siarad, a thrwy weithredu. Mae gwasanaethau Rekindle ar gael yn Sir Drefaldwyn (Gogledd Powys).