Mae’r prosiect yn gweithio gyda phobl ifanc 16 – 25 oed i gynnig ymyriadau cynnar ar gyfer pobl sydd mewn perygl o broblemau iechyd meddwl, neu sydd eisoes yn dioddef o drallod meddyliol megis iselder neu bryder, neu sy’n niweidio eu hunain.