Beth bynnag rydech chi’n mynd drwy, bydd Samaritan yn ei wynebu gyda chi. Cymorth i unrhyw un sy’n profi gofid emosiynol.