Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

SANE

Mae SANE yn rhedeg llinell gymorth genedlaethol, tu allan i oriau, sy’n cynnig cymorth a gwybodaeth emosiynol arbenigol i unrhyw un sy’n cael eu heffeithio gan afiechyd meddwl, gan gynnwys teulu, ffrindiau a gofalwyr.