Mae SANE yn rhedeg llinell gymorth genedlaethol, tu allan i oriau, sy’n cynnig cymorth a gwybodaeth emosiynol arbenigol i unrhyw un sy’n cael eu heffeithio gan afiechyd meddwl, gan gynnwys teulu, ffrindiau a gofalwyr.