Hwb yw hwn i bob person ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol, ‘queer’, cwestiynu ac ‘ace’, sy’n meddwl am eu camau nesaf.