Cefnogaeth emosiynol, rhywun i wrando ac sy’n cynnig arwyddbyst i ferched sy’n cael eu heffeithio gan hunan-niwed.