Mae Mind Ystradgynlais yn gweithio i wella bywyd unigolion sy’n cael eu heffeithio gan drallod meddyliol – sy’n cynnwys yr unigolion eu hunain yn ogystal â gofalwyr, aelodau teulu, ffrindiau a chefnogwyr – a seilir ar y fframwaith ‘Llesiant’.