Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Infoengine

infoengine yw’r cyfeirlyfr ar-lein ar gyfer gwasanaethau’r trydydd sector. Gallwch ddefnyddio’r teclyn ar-lein yma i ddysgu am wasanaethau’r trydydd sector yn eich ardal leol. Gallwch chwilio’r wefan yma https://en.infoengine.cymru/

Cyfeirlyfr gwasanaethau

Cael hyd i wasanaethau yn eich cymuned chi

Clear Filters

Neu, a fedrwn eich helpu cael hyd i rywbeth? Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powyar 01597 828649 neu gallwch anfon ebost at: mentalhealth@pavo.org.uk.
Gweler isod restr o’r mathau o wybodaeth y gallwn eu darparu a’ch helpu cael hyd iddynt:

  • gwasanaethau iechyd meddwl yn eich ardal
  • digwyddiadau, hyfforddiant a chyrsiau
  • cyfleoedd a chymorth trwy’r sector gwirfoddol
  • newyddion iechyd meddwl lleol a chenedlaethol

Enghreifftiau’n unig yw’r rhain; gwnawn ein gorau i gael yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ac os nad ydym yn gwybod, gwnawn eich gorau glas i gael hyd iddi.

Hefyd gallwch gael mwy o wybodaeth am iechyd meddwl a Phowys yma. A cheir mynediad at y dyddiadur digwyddiadau diweddaraf yma  neu newyddion fan hyn.