Mai 2, 2024

Swyddog Cyfathrebu (21 awr yr wythnos) & Swyddog Gwybodaeth Iechyd Meddwl (21 awr yr wythnos)

Swyddog Gwybodaeth Iechyd Meddwl (21 awr yr wythnos) £18,485 (£30,825 pro rata) y flwyddyn

Cyfnod penodol hyd at 31ain o Fawrth 2025 (Gall gael ei ymestyn yn amodol ar gyllid). Wedi’i leoli yn Swyddfeydd PAVO yn Llandrindod neu’r Drenewydd. Rydym yn chwilio am swyddog gwybodaeth gyda sgiliau cyfathrebu da ac angerdd dros iechyd meddwl i ymuno â’n tîm.

Mae’r rôl hon yn cynnwys cynhyrchu gwybodaeth berthnasol ac hyrwyddo gwasanaethau’r trydydd sector trwy ddiweddaru gwefan bwrpasol, cynhyrchu bwletinau rheolaidd a rheoli presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol.

Disgrifiad Swydd

Ffurflen gais

PAVO Gwybodaeth gefndirol

Polisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant PAVO

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd PAVO

Ffurflen Monitro Amrywiaeth

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Llun 13eg o Fai 2024

Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 13eg o Fai 2024

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau, ynghyd â’r Ffurflen Monitro Amrywiaeth i recruitmen(at)pavo.org.uk erbyn y dyddiad cau.