Hyd 19, 2023

Mae gan Gynhalwyr Cymru galendr o hyfforddiant ar lein ar lles/sesiynau gwybodaeth ar y gweill i ofalwyr Tachwedd a mis Rhagfyr. Maen nhw i gyd ar-lein.

Mae gweithgareddau’n amrywio o gyngor ymarferol ar hawliau gofalwyr a gofalu i sesiynau lles emosiynol a chorfforol fel ymwybyddiaeth ofalgar a dawns, i gyfleoedd creadigol fel crefftio a choginio. Mae sesiynau ar agor i unrhyw un ledled y DU.

Allwch hefyd darganfod y wybodaeth ar ein wefan yma –

Tachwedd: November Sessions | Carers Wales (carersuk.org)

Rhagfyw: Upcoming MeTime events | Carers Wales (carersuk.org)