Tach 23, 2022

Yn dilyn ymgysylltu helaeth, mae tîm Cydweithredol y GIG yn falch o gyhoeddi canllawiau ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol i oedolion.

“Pwrpas y canllawiau hyn yw disgrifio sut olwg sydd arnom ni eisiau i wasanaethau cymunedol oedolion yng Nghymru edrych, gan ddysgu o arfer da a gweithio ar draws pob sector i gydgynhyrchu set gyffredin o werthoedd, safonau, a chamau gweithredu i wireddu’r weledigaeth hon ledled Cymru.” Ainsley Bladon, Arweinydd Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl Oedolion

Cliciwch Yma I Ddarllen yr Adroddiad