Medi 22, 2022

Galwad i bawb sy’n galaru yn dilyn hunan laddiad neu wedi eu heffeithio ganddo neu gael profiad ohono. Mae sefydliad Baring a ACW mewn partneriaeth â Bwrdd Addysgu Iechyd Powys a Chyngor Sir Powys wedi ariannu prosiect #out of the BLUE i gynnig sesiynau creadigol sy’n ffocysu ar garddwriaeth therapiwtig a crefftiau traddiodiadol am ddim i bobl Powys, o fis Medi 2022. Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle e-bostiwch PTHB.creativearts@wales.nhs.uk

ootB Flyer – Creative Activities V01 Cym FINAL