Tach 14, 2022

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn awyddus i recriwtio siaradwr Cymraeg gyda gradd mewn Seicoleg i gydlynu’r gwasanaeth Iechyd Meddwl Cymru gyfan, SilverCloud. Mae lleoliad y swydd yn hyblyg a bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu.

Am wybodaeth bellach Swyddi Cyfredol ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys – Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (gig.cymru)