Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Clair Swales

Gyda PAVO ers:
2016

Swydd bresennol:
Pennaeth Iechyd a Llesiant

Amser hamdden:
Y gampfa, coginio, cerdded

Cyngor llesiant:
Mae’n iawn camu i ffwrdd o’r sgrin.

Dyddiau gwaith:
Dydd Llun – Gwener