Gyda PAVO ers:
2018

Swydd bresennol:
Uwch Swyddog Dros Dro Iechyd a Lles

Amser hamdden:
Teulu, cerdded, dal i fyny gyda ffrindiau

Cyngor llesiant:
Mae’n iawn i ddweud na.

Dyddiau gwaith:
Dydd Llun – Gwener