Gyda PAVO ers:
2009

Swydd bresennol:
Swyddog Gwybodaeth Iechyd Meddwl

Amser hamdden:
Garddio organig, cofnodi natur, fideograffiaeth a ffotograffiaeth

Cyngor llesiant:
Byddwch yn garedig wrth eich hunan yn ogystal ag eraill.

Dyddiau gwaith:
Dydd Llun, Mawrth ac Iau