Jane Bishop yw’r cynrychiolydd ar ran gofalwyr ar hyn o bryd ym Mhowys. Ar hyn o bryd (Mai 2022) mae Jane yn cael seibiant o’i dyletswyddau fel cynrychiolydd, ond os hoffech siarad ag un o’r cynrychiolwyr eraill am eich profiadau fel rhywun sy’n gofalu am unigolyn sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl, byddant yn hapus i wrando. Hefyd mae gennym gyfle ar gyfer cynrychiolydd newydd ar ran gofalwyr – manylion fan hyn.