Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Jane Bishop

Jane Bishop yw’r cynrychiolydd ar ran gofalwyr ar hyn o bryd ym Mhowys. Ar hyn o bryd (Mai 2022) mae Jane yn cael seibiant o’i dyletswyddau fel cynrychiolydd, ond os hoffech siarad ag un o’r cynrychiolwyr eraill am eich profiadau fel rhywun sy’n gofalu am unigolyn sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl, byddant yn hapus i wrando. Hefyd mae gennym gyfle ar gyfer cynrychiolydd newydd ar ran gofalwyr – manylion fan hyn.