Gyda PAVO ers:
Mawrth 2024

Swydd bresennol:
Swyddog Cyfranogiad Iechyd Meddwl

Amser hamdden:
Teithiau cerdded hir, hir gyda’r ci, trwsio beiciau a choginio i ffrindiau.

Cyngor llesiant:
Prosiectau a hobïau, mae gen i rywbeth ar y gweill bob amser.

Dyddiau gwaith:
Dydd Mawrth, Mercher ac Iau.