Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Owen Griffkin

Gyda PAVO ers:
2017

Swydd bresennol:
Swyddog Cyfranogiad Iechyd Meddwl

Amser hamdden:
Comedi, cerddoriaeth, theatr, gwylio cyfresi teledu da

Cyngor llesiant:
Mynd am dro hir, cerddoriaeth gyfarwydd a bod yn greadigol

Dyddiau gwaith:
Dydd Mawrth, Mercher ac Iau