Gyda PAVO ers:
2023

Swydd bresennol:
Swyddog Cyfranogiad Iechyd Meddwl

Amser hamdden:
Ioga, treulio amser gyda theulu a ffrindiau agos, mynd am dro a bod allan

Cyngor llesiant:
Camwch y tu allan a chymerwch anadl ddwfn

Dyddiau gwaith:
Dydd Mawrth, Mercher ac Iau