Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Rhydian Parry

Fy enw i yw Rhydian Parry ac rwyf yn gynrychiolydd ar ran defnyddwyr gwasanaeth ar gyfer y bwrdd partneriaeth yma ym Mhowys. Ges i ddiagnosis anhwylder deubegynol yn 2002 pan roeddwn yn 17 oed, a hynny yn ystod cyfnod difrifol iawn. Rwyf wedi treulio cyfnodau yn yr ysbyty oherwydd fy nghyflwr nifer o weithiau ers hynny, a phenderfynais ddod yn gynrychiolydd oherwydd fy mhrofiadau yn yr ysbyty, ac o ran y ’system’ yn gyffredinol. Roeddwn yn awyddus i geisio helpu gwasanaethau iechyd meddwl er gwell, trwy ddefnyddio fy mhrofiadau i a rhai defnyddwyr gwasanaeth eraill. Peth gwych yw cael y cyfle hwn, ac ar y cyfan, rwyf yn teimlo fod pobl yn gwrando arnaf ac yn fy mharchu ar y bwrdd. Credaf ein bod yn gwneud gwahaniaeth, er mae’n cymryd llawer o amser i newid pethau ar adegau.